Top
Eigenschappen

Eigenschappen (organische) koemestkorrels


 • 100% organisch en milieuvriendelijk
 • Geen bladverbranding door een zeer laag gehalte aan ammoniak
 • Minimale uitspoeling van mineralen door hoog organisch gehalte aan gebonden stikstof
 • Rijk aan sporenelementen, calcium en magnesium
 • Groei van mos in uw gazon wordt belemmerd
 • Weinig stofvorming en gemakkelijk uit te strooien
 • Geen ziektekiemen, onkruid, ongewenste schimmels of bacteriën omdat de koemestkorrels gecomposteerd zijn
 • Verbetert de bodemstructuur
 • Bijna geurarm door het composteringsproces
 • Constante voedingsstroom van elementen omdat het een organische product betreft - vertraagde afgifte van voedingsstoffen aan de plant
 • Groot vochtopnemend vermogen en hoog humusgehalte
 • Hoog humusgehalte
 • Bevat belangrijke voedingstoffen en ca. 60% organische stof
 • Toepasbaar voor elke grondsoort gedurende het hele jaar behalve bij vorst 

Samenstelling
Droge stof 85%
Organische stof 63%
Stikstof (N) 2,3%
Fosfaat (P2O5) 2,9%
Kalium (K2O) 4,2%
Magnesium (MgO) 1,1%
Calcium (CaO) 2,5%

Gecomposteerde koemestkorrels - een kwalitatief verschil!


Onze koemestkorrels zijn gecomposteerd. Dit is een natuurlijk proces waarbij levende organismen (bacteriën, schimmels, etc.) vers organisch materiaal onder gecontroleerde zuurstofrijke omstandigheden omzetten in een stabiel en humusrijk product. 

Door koemestkorrels aan de grond toe te dienen wordt het organische stofgehalte behouden of verhoogd. De voedingsstoffen komen  geleidelijk vrij zodat verliezen door bijvoorbeeld spoeling minimaal is. Indien u investeert in een bodem door elk jaar koemestkorrels toe te dienen wordt u beloond met een goede structuur en porositeit, een gezond bodemleven en een hoger ziektewerend vermogen van uw grond.