Top
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing koemestkorrels


De aangegeven hoeveelheid gelijkmatig over de te bemesten oppervlakte uitstrooien. In de border en moestuin bij voorkeur de korrels iets doorharken.

U kunt het beste de bemesting uitvoeren als er regen wordt verwacht of als de te bestrooien oppervlakte vochtig is. Organische koemestkorrels zijn toepasbaar voor elke grondsoort, in elk jaargetijde, behalve bij vorst in de grond.

Legt u een nieuwe tuin aan? Dan adviseren wij om ongeveer 1 kg per 2 m²
 uit te strooien en de korrels goed in te harken. Meng bij het planten van nieuwe struiken of het verplaatsen daarvan, ½ kg korrels in het plantgat. De bestaande grond met de organische koemestkorrels goed doormengen.

Teelt Aantal kg/m² Toepassing
Gazon 1 kg per 5 m²          1e gift begin april
2e gift medio juni
3e gift medio augustus
Border 1 kg per 2 m² Uitstrooien en inharken
Siertuin 1 kg per 5 m² Uitstrooien en inharken
Moestuin korte teelt (sla, spinazie, bladgewassen etc.) 1 kg per 5 m² Uitstrooien voor het zaaien/planten en inharken
Moestuin lange teelt (prei, tomaten, koolsoorten etc.) 1 kg per 3 m² Uitstrooien voor het zaaien/planten en inharken
Rozen ½ kg per plant Uitstrooien binnen wortelzone en vermengen met de grond
Fruitbomen 1½ kg per boom Uitstrooien binnen wortelzone en vermengen met de grond