Top
Kippenmestkorrel / granulaat
Koemestkorrelshop levert naast de veel verkochte koemestkorrels ook gecomposteerde kippenmestkorrels.

Onze kippenmestkorrels zijn uitermate geschikt voor gazon, siertuin, border, bol- en knolgewassen, moestuin, rozen, potplanten & fruitbomen. Kippenmestkorrels verbeteren de bodemstructuur en vochtvasthoudend vermogen van uw grond door het hoge organisch stofgehalte.

Kippenmestkorrels zorgt voor een vruchtbaarder bodemleven en geeft een natuurlijke verrijking aan de bodem. Kippenmestkorrels hebben een gunstige NPK (N=Stikstof, P=Fosfaat en K=Kalium) waarde van 3.5-3,5-3 + 1.3 MgO (Magnesium).